Post piątek, 7 grudnia 2018, 12:19

Nabór do brygadierów

Proszę o zgłaszanie się wszystkich którzy czynnie biorą udział w rozwoju sceny WM&H, (nie jest to związane z ligą WM&H)
Kiedyś byli tam przede wszystkim Press Gangerzy i podobni rangą.

Trzeba przewietrzyć stary dział brygadierów WMki